Norrland 2070

I visionen tar vi sikte på framtiden. Vi vill ge en glimt av hur stadsutveckling, infrastrukturinvesteringar, internationalisering och mångfald kan utveckla norra Sverige.

Skanska har tillsammans med Umeå universitet tagit fram Vision Norrland 2070 för att bjuda in till konstruktiva samtal om hur Norrland blir en tillväxtmotor för Sverige.

Så påverkas Norrland

Så påverkas Norrland

För Sveriges framtida konkurrenskraft har Norrland en nyckelroll att spela. Globala megatrender som befolkningsökning, urbanisering och klimatförändringar innebär utmaningar men också möjligheter.

Stadsutveckling för attraktiva städer

Städerna har en nyckelroll att spela i Norrlands utveckling. Potentialen finns i flera av de norrländska städerna men vi har i visionen valt att fokusera våra konkreta förslag kring stadsutveckling till regionens största stad, Umeå.

Stadsutveckling för attraktiva städer
Så krymper vi avstånden

Så krymper vi avstånden

Medvetna investeringar i infrastruktur gör det enkelt för norrlänningarna att 2070 transportera sig i sina hemstäder, inom Norrland och ut i resten av världen.

Från vision till verklighet – starta planeringen nu!

För att skapa ett Norrland som är en tillväxtmotor för Sverige krävs kunskap, kapital och samarbete redan nu. Genom en fördjupad dialog mellan näringsliv, offentliga aktörer och den ideella sektorn kan vi utveckla en konkurrenskraftig region för ökad tillväxt och livskvalitet.

Från vision till verklighet – starta planeringen nu!